สนามกอล์ฟ นครนายก

สนามกอล์ฟ นครนายก

สนามกอล์ฟ นครนายก

– สนามกอล์ฟโรงเรียนนายร้อย จปร.เขาชะโงก ตำบลพรหมณี โทร. 0 3739 3010-4 ต่อ 62681- สนามกอล์ฟรอยัล ฮิลล์

100/3 หมู่ที่ กิโลเมตรที่ 14 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา
สอบถามขัอมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3738 5210-5, 0 3738 5217, 08 1371 2075 (18 หลุม) เปิดเวลา 06.00-18.00 น.  อำเภอองครักษ์

– สนามกอล์ฟคาสคาต้าร์
87 หมู่ที่2 ถนนลำลูกกาคลอง 15 ตำบลชุมพล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 3761 2300-3, 08 7463 3888, 08 7493 3999 (18 หลุม)
เปิดเวลา 06.00-18.30 น.

– สนามกอล์ฟไพร์ม ซี.ซี.
คลอง 15 กิโลเมตรที่ 37 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลบางปลากด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 9771 5341 (18 หลุม)

– สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์
44 หมู่ที่ 2 คลอง 14 ตำบลโพธิ์แทน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2549 1555, 08 1587 9971

– สนามกอล์ฟอาทิตยา รอยัล คันทรี คลับ
16 หมู่ที่ ๑๐ คลอง ๑๕ กิโลเมตรที่ ๙ ถนนรังสิต-องครักษ์
โทร. 0 2549 1555, 08 1587 9971

– สนามกอล์ฟอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท
16 หมู่ที่10 คลอง15 กิโลเมตรที่ 9 ถนนรังสิต-องคร้กษ์ อำเภอองค์รักษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 1720 8203, 0 2549 2245, 08 1720 8203 หรือ www.arititaya.com (18 หลุม) เปิดให้บริการเวลา 06.00-15.00 น.