สินค้าพื้นเมือง ของ ที่ระลึก จ. นครนายก

สินค้าพื้นเมือง


ผลิตภัณฑ์จากลวดประดิษฐ์ทำมือ
แหล่งผลิตอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง เป็นการนำลวดมา
ดัดตามรูปแบบความคิดและการออกแบบเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้รูปทรงต่างๆ มีทั้งรูปกรอบรูป โคมไฟและ
เครื่องประดับ สีสันสวยงาม รายละเอียดสอบถามได้
ที่ กลุ่มแม่บ้าน 100ความคิด ใกล้แก่งสามชั้น
247 ม.2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
Email: onenundred_idea@yahoo.com


ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง
แหล่งผลิตอยู่ที่ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ นำมาแกะสลัก 
เป็นเครื่องเรือนแบบต่าง ๆ เช่น แจกัน เชิงเทียน ชาม ถาด 
เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการผลิตได้

รายละเอียดสอบถาม บริษัท ครีเอทีฟเวิลด์วายวู้ด จำกัด 
114 ม.10 อ.องครักษ์ โทร.0-3739-1706-7


สินค้าพื้นเมืองของนครนายก มีทั้งที่เป็นของกินของใช้ 
และตลอดจนผลิตภัณฑ์ พืชผักผลไม้ที่ขึ้นชื่อ นานาชนิด อาทิ 
มะปรางหวาน ส้มโอ ทุเรียน ส้มเขียวหวาน หน่อไม้หวาน มะนาว ฯลฯ 
และสินค้า ประเภทศิลปหัตถกรรมเป็นที่แพร่หลายมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์หินอ่อน แหล่งผลิตอยู่ใกล้โรงพยาบาลนครนายก อ.เมือง 
และที่ทางแยกเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. สินค้าที่ผลิต ได้แก่ แจกัน กาน้ำ 
นาฬิกา กำไล โคมไฟ ป้ายชื่อ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่่มีแหล่งผลิตอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง 
ทำจากเหง้าไม้ไผ่นำมาแกะสลักเป็นรูปหน้าคน นอกจากนี้ยังทำเป็น 
รูปเรือใบ นกยูง มีขายบริเวณน้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง และวังตะไคร้ 
โทร. 0 -3738 -5038 / 08- 6831- 2751


ไม้กวาด มีแหล่งผลิตอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง, ต.นาหินลาด 
ต.โคกกรวด ต.หนองแสง อ.ปากพลี

ไม้กวาดนี้ทำด้วยหญ้าพงช้าง ด้ามทำด้วยไม้โมก และไม้ไผ่หิน 
หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัดนครนายก

พรมทอจากเศษผ้า มีแหล่งผลิตอยู่ที่ ต.เขาเพิ่ม 
อ.บ้านนา ทำเป็นพรมเช็ดเท้า พรมปูที่นอน 
มีหลายขนาดหาซื้อได้ ตามร้านเฟอร์นิเจอร์
์ ในตลาดบ้านนาและ อ.เมืองนครนายก


ผ้าทอมือพื้นเมือง มีแหล่งผลิตและจำหน่ายอยู่ที่วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี 
ทอเป็นลวดลายต่าง ๆ มีสีสันสวยงาม โทร.0-3739-9833,08-1458-8200

ไข่เค็มสูตรใบเตยหอม แหล่งผลิตและจำหน่ายอยู่ที่วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี 
เช่นกัน

ของฝากประเภทขนม ได้แก่ 
-ขนมเปี๊ยะแต้เลี่ยงฮั้ว แหล่งผลิตอยู่ที่ตลาดบ้านนา อำเภอบ้านนา 
เป็นขนมเปี๊ยะ “เชลล์ชวนชิม” หาซื้อได้ตามร้านค้า 
ในจังหวัดนครนายก โทร. 0- 3738 -1133 , 0- 3738 -2339

-กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลสาริกา 
อำเภอเมืองฯ มีขายบริเวณน้ำตกสาริกาและน้ำตกนางรอง

– ผลไม้แช่อิ่ม ได้แก่ มะเฟือง มะดัน มะขาม มะม่วง กระท้อน 
มะนาว มะกรูด มีวางขายบริเวณทางแยกบ้านใหญ่ อำเภอเมืองฯ 
หรือที่กลุ่มแม่บ้านบ้านดงโชคดี บ้านดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ
โดยใช้ผลไม้ที่เก็บได้ในฤดู จากสวนของสมาชิกในกลุ่ม ที่แบ่งส่วนหนึ่งขายสด 
และนำมาแปรรูปส่วนหนึ่ง แต่ละฤดูกาลผลผลิต จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
เช่น มะม่วงดอง ขนุนเชื่อมแห้ง สับปะรดเชื่อมแห้ง มะเฟืองเชื่อมแห้ง มะขามแช่อิ่ม 
มะดันเชื่อมแห้ง

ผลิตภัณฑ์ไวน์ แหล่งผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ร้านองครักษ์ไวน์ไท
93 ม.10 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ โทร. 08 -1860- 5852 , 08 -1869 – 5072
www.ongkarakwinethai.com

BIG ONE SUPERSTORE & BIGONE BAZAAR จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 
หลากหลายชนิด ราคา ยุติธรรม ติดต่อ 0 -3732 – 1220, 08 -1634 – 3171

กลุ่มแหนมปลาแม่มาลัยองครักษ์ ไดัรับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสามดาว 
ปี 2552 ประเภทอาหาร แหนมปลา โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2552 (OTOP Product Champion) 
66 /2 หมู่ 5 ต. บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร. 08-6355-2882, 
08-7927-0077 (คุณปิติพงษ์ , คุณกิตติมา)