พระบรมราชานุสรณ์ ครั้งเสร็จฯ นครนายก

จังหวัดนครนายก ขอน้อมเกล้าขอน้อมกระหม่อม รำลึกในมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชดำเนินจังหวัดนครนายก เพื่อทรงงานเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ  การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขานครนายก การแก้ปัญหาภัยแล้ง ดินเปรี้ยว ตลอดจนทรง บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนา และ เยี่ยมราษฎร นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๔๔ รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง นอกจากนี้ได้มีพระราชหฤทัยเป็นห่วงใยชาวนครนายกเป็นอันมากจาก พระราชปรารถในโอกาสต่างๆ และกระแสพระราชดำรัสในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๖ ข้อมูลโดยสังเขปปรากฏดังนี้

บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาวนครนายก ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ถึง ๒๕๔๒

0 thoughts on “พระบรมราชานุสรณ์ ครั้งเสร็จฯ นครนายก

 • February 19, 2020 at 4:51 pm
  Permalink

  สวัสดี นี่คือความเห็น
  เพื่อเริ่มการจัดการ การแก้ไขและลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นในหน้าควบคุม
  รูปประจำตัวผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *