ครั้งที่ ๒ การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒

 เวลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงประกอบ   พิธียกช่อฟ้า และฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ วัดวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก        และเสด็จ ฯ เยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้า ฯ อยู่ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก

“พระพุทธมงคลนายก” พระประธานพระอุโบสถ วัดวังกระโจม เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๙ เมตร สูงประมาณ ๓ เมตร ท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตวัดเทพศิรินทราวาส (พระธมฺมวิตกฺโก ภิกฺขุ) ได้สร้างหุ่นพระปรานด้วยตนเอง โดยในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททองพระพุทธรูป พระราชทานนามว่า “พระพุทธมงคลนายก” ทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร ณ มณฑลพิธีหน้าอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดิษฐานที่หน้าบัน พระอุโบสถวัดวังกระโจม